Rozklad zanyat

 

Розклад весняної екзаменаційної сесії для студентів 4 курсу нормативного та 3 курсу скороченого термінів навчання у 2019-2020 навч. році

ГТ 2016-1, ГТ 2017-1у

Еко 2016-1

НІіТ 2016-1

ТЗНС 2016-1, ТЗНС 2017-1у

ЦІ ВВ 2016-1

ЦІ ТГВ 2016-1, ЦІ ТГВ 2017-1у

 

 

 

Розклад занять можна знайти для академічної групи, студента, викладача на Порталі автоматизованої системи управління навчальним процесом ХНУМГ 

 

Оберіть факультет Інженерних мереж та екології міст (або Центр заочного навчання), курс, групу

Расписание2018