Struktura

Випускаючі кафедри:

 

  • Водопостачання, водовідведення і очищення вод

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Сталінський Дмитро Віталійович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напрямів 6.060101 - Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

- бакалаврів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)" та "Гідротехніка (водні ресурси)"

- бакалаврів спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

- магістрів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми "Водопостачання та водовідведення" та "Раціональне використання і охорона водних ресурсів"

- магістрів  спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

  • Інженерної екології міст

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Стольберг Фелікс Володимирович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напряму 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

- бакалаврів спеціальності 101 - Екологія  

- бакалаврів спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища 

- магістрів спеціальності 101 - Екологія  

- магістрів спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища

 

  • Нафтогазової інженерії і технологій

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Капцов Іван Іванович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напряму 6.060101 - Будівництво (професійне спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»)

- бакалаврів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)"

- бакалаврів спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології

- магістрів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Теплогазопостачання і вентиляція"

 

Загальноосвітні кафедри:

 

  • Вищої математики

Зав. кафедрою - доцент, кандидат фізико-математичних наук Коваленко Людмила Борисівна

Перейти на сайт

 

  • Хімії та інтегрованих технологій

Зав. кафедрою - доцент, кандидат хімічних наук Гуріна Галина Іванівна

Перейти на сайт