Struktura

Випускаючі кафедри:

 

  • Водопостачання, водовідведення і очищення вод

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Сталінський Дмитро Віталійович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)" та "Гідротехніка (водні ресурси)"

- бакалаврів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

- магістрів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми "Водопостачання та водовідведення" та "Раціональне використання і охорона водних ресурсів"

- магістрів  спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

  • Інженерної екології міст

В.о. зав. кафедрою - доцент, кандидат технічних наук Дядін Дмитро Володимирович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів спеціальності 101 Екологія  

- бакалаврів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 

- магістрів спеціальності 101 Екологія  

- магістрів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

  • Нафтогазової інженерії і технологій

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Капцов Іван Іванович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)"

- бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

- магістрів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Теплогазопостачання і вентиляція"

магістрів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

 

  • Хімії та інтегрованих технологій

Зав. кафедрою - доцент, кандидат хімічних наук Гуріна Галина Іванівна

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія;

- магістрів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

  

  • Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Зав. кафедрою - доцент, кандидат технічних наук Данова Карина Валеріївна

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів спеціальності 263 Цивільна безпека (освітні програми "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці", "Цивільний захист");

- магістрів спеціальності 263 Цивільна безпека (освітня програма "Охорона праці")

 

  

Загальноосвітня кафедра:

 

  • Вищої математики

Зав. кафедрою - доцент, кандидат фізико-математичних наук Коваленко Людмила Борисівна

Перейти на сайт