Istoriya ukr

  Факультет ІМЕМ створено 5 квітня 1991 року.

  До нього увійшли три випускаючі і дві загальноосвітні кафедри:
- інженерної екології міст;
- водопостачання, водовідведення і очищення вод;
- експлуатації газових і теплових систем (з 1993 р.);
- хімії;
- геодезії та геоінформаційних технологій.

     Нині у складі факультету п’ять випускаючіх кафедр:

- інженерної екології міст;

- водопостачання, водовідведення і очищення вод;

- нафтогазової інженерії та технологій;

- хімії та інтегрованих технологій;

- охорони праці та безпеки життєдіяльності;

та загальноосвітня кафедра:

- вищої математики.

      Наймолодшою з випускаючих є кафедра нафтогазової інженерії та технологій, створена в 1993 році. Кафедра інженерної екології міст створена у 1990 р., кафедра водопостачання, водовідведения і очищення вод - у 1945 р.

   В різні роки на кафедрах факультету працювали: канд. тех. наук, професор М.І. Казас; професори, доктори технічних наук Д.С.Черкес; Г.Н. Малішевський; Нарком комунального господарства України Г.К.Шейко, О.І. Кобилін.

   Першим деканом факультету був канд. тех. наук, доцент, заслужений діяч культури України І.Ю.Саратов, який працював на цій посаді до 1997 року. З 1997 р. по 1998 р. деканом факультету був канд. тех. наук, доцент Л.Ф. Мараховський.

  Основним завданням факультету є підготовка бакалаврів і магістрів природоохоронного профілю.

    Шлях удосконалення, пошуку нових рішень завжди був характерний для факультету. Відкриваючи нові спеціальності і спеціалізації, колектив прагне упровадити все нове і передове.

    Кафедри факультету мають філії в інститутах: УкркомунНДІпроект; УкркомунНДІпрогрес, у відділі екології і природних ресурсів Харківської області, в Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції, на підприємстві «Харківводоканал».
    В різні роки випускниками кафедр факультету були: колишній мер м. Бєлгород Г.Г.Голиков, директор науково-виробничої фірми «ЕКОТОН» П.В.Трунов, замісник генерального директора КП «Харківводоканал» О.М.Коваленко, директор ВУВКГ м.Світловодська В.М.Дем'янюк.

    Факультет вніс значний вклад у розвиток комунального господарства України. Надзвичайно актуальними і перспективними є роботи, які проводить факультет в області очищення природних і стічних вод, нормування водоспоживання і водовідведення як для господарсько-питних потреб, так і для промислових підприємств.

     Основній напрями наукової роботи кафедр факультету: "Хімічні і фізичні методи інтенсифікації процесів очищення вод", "Розробка і впровадження екотехнологій захисту і відновлення навколишнього природного середовища", "Підвищення надійності й ефективності роботи систем газопостачання й енергозбереження в газовій галузі". 

     У 1995 р. професору Ф.В.Стольбергу було присвоєне почесне звання лауреата Державної премії України в області науки і техніки. Нова технологія очищення стічних вод "Біоплато" на регіональній виставці "Наука Харківщини-2000" одержала диплом Першого ступеня (автори – Ф.В.Стольберг, В.М.Ладиженський). У 1995 р. доценту І.Ю.Саратову було присвоєне почесне звання "Заслужений працівник культури України". На виставці-ярмарку "Освіта Харківщини-1998" робота доцента І.Ю.Саратова "Планетарні екологічні явища в атмосфері" нагороджена дипломом як краща робота ХДАМГ.

      Факультет підтримує науково-виробничі зв'язки більш ніж з 20 науково-дослідними інститутами, навчальними вузами і підприємствами України і Росії, зокрема з інститутом колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Українським НДІ екологічних проблем., КП "Харківводоканал", ВАТ "Харківський водоканалпроект", Київським національним університетом будівництва й архітектури, Харківським державним університетом будівництва й архітектури, Харківським національним політехнічним університетом "ХПІ", Харківським національним автомобільно–дорожнім університетом, ВУВКГ м. Краматорська, м. Світловодська, м. Зеленограда, м. Іжевська й ін.
     Факультет проводить інформаційний обмін новітніми екологічними технологіями з екологічними фірмами Землі Верхня Саксонія (Німеччина). Проводяться дослідження й інформаційний обмін з очищення води за допомогою споруджень "біоплато" в Україні на основі наукової кооперації з Естонією, Нідерландами, Фінляндією і Швецією. Виконується проект "Навколишнє середовище й енергетика" в кооперації з політехнічним університетом "Вааса" (Фінляндія) і університетом Аберті Данді (Великобританія).
   На факультеті створено два комп'ютерних класи, навчально-науково-виробничий комплекс факультету, до складу якого входять, крім перерахованих вище підприємств і установ, приватні фірми і товариства з обмеженою відповідальністю. На базі комплексу планується створення регіонального центру з контролю якості води.
    Факультет працює над відкриттям нових спеціальностей і спеціалізацій, зокрема: "Газонафтопроводи і газонафтосховища", "Контроль якості води", "Екологічний менеджмент і аудит". Відкрита докторантура за фахом 05.23.04 – водопостачання, каналізація.