Pro fakuitet

ekolog

Професорсько-викладацький колектив факультету включає біля 100 викладачів, з них майже половина – кандидати технічних наук, доценти, також 16 докторів наук, професорів.

У складі факультету п'ять кафедр, зокрема дві загальноосвітні та три випускаючі:

 

Кафедра вищої математики

Кафедра хімії та інтегрованих технологій

 

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій

Кафедра інженерної екології міст