Pro fakuitet

ekolog

Професорсько-викладацький колектив факультету включає біля 100 викладачів, з них майже половина – кандидати технічних наук, доценти, також 16 докторів наук, професорів.

У складі факультету шість кафедр, зокрема одна загальноосвітня та п’ять кафедр випускають здобувачів вищої освіти:

 

Кафедра вищої математики

 

Кафедра хімії та інтегрованих технологій

 Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій

Кафедра інженерної екології міст

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності