Pravila priyomu

 

   З документами Приймальної комісії Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова у 2021 році" можна ознайомитися на сайті Абітурієнт.

 
Вимоги до рівня освіти вступників 

     

    Для здобуття вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня бакалавра;

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії.

    Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

    Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в Університеті або в іншому закладів вищої освіти є виконання вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства. 

   Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

   Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет.