Napryami i spezialnosti

 

Бакалавр

(навчання 4 роки)

Спеціальність 

Спеціалізація

(освітня програма)

 Сертифікати *  (мінімальне значення 100) Ваговий коефіцієнт

Магістр

(навчання

1,5 року)

 

Вартість першого року навчання за  контрактом,  грн./рік

 денна (заочна)

Випускаюча кафедра

101 - Екологія

Екологія

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Географія

0,5

 

0,2

 

0,2

 

Екологія міст

бакалавр
 14400 (7000)

магістр 15700 (7700)

Інженерної екології міст


183 - Технології захисту навколишнього середовища 

 1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Фізика або Біологія

0,5

 

0,2

0,2

 Технології захисту навколишнього середовища

бакалавр
 14400 (7000)

магістр 15700 (7700)

185 - Нафтогазова інженерія та технології

 

 

 

 

192 - Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна інженерія

(Теплогазопостачання і вентиляція)

 

Цивільна інженерія

 Водопостачання та водовідведення)

 1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Географія або Хімія

 

 

 

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Фізика або Іноземна мова

 

 

  1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Фізика або Географія

0,5

 

 0,2

 

0,2

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

 

 

 0,5

 

0,2

 

0,2

 -

 

 

 

 

 

Теплогазо-постачання і вентиляція

 

 

  бакалавр

 14400 (7700)

 

 

 

бакалавр
14400 (7000)

магістр 15700 (7700)

Нафтогазової інженерії і технологій
 Водопостачання та водовідведення

бакалавр
 14400 (7000)

магістр 15700 (11700)

Водопостачання, водовідведення  і очищення вод

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

бакалавр

 14400 (7000)

магістр 15700 (7700) 

 

* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100 балів.

Іноземна мова - англійська, французька, німецька, іспанська.

 

Додаткові показники для визначення конкурсного бала абітурієнтів:

середній бал атестату     0,1

 

  ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАПРЯМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ