Napryami i spezialnosti

 

Бакалавр

(навчання 4 роки)

Спеціальність 

Освітня програма

 Сертифікати *  (мінімальне значення 100) Ваговий коефіцієнт

Магістр

(навчання

1,5 року)

 

Вартість першого року навчання за  контрактом,  грн./рік

 денна (заочна)

Випускаюча кафедра

161 - Хімічні технології та інженерія

РУКА мал

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Хімія або Біологія

0,5

 

0,2

 

0,2

Хімічні технології та інженерія

РУКА мал

бакалавр
 15840 

магістр 17270 

Хімії та інтегрованих технологій

101 - Екологія

РУКА мал

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Географія

0,5

 

0,2

 

0,2

 Екологія міст

РУКА мал

бакалавр
 15840 (7900)

магістр 17270 (8670)

Інженерної екології міст


183 - Технології захисту навколишнього середовища 

РУКА мал

 1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Фізика або Біологія

0,5

 

0,2

0,2

 Технології захисту навколишнього середовища

РУКА мал

бакалавр
 15840 (7900)

магістр 17270 (8670)

185 - Нафтогазова інженерія та технології

РУКА мал

 

  

192 - Будівництво та цивільна інженерія

РУКА мал

Цивільна інженерія

(Теплогазопостачання і вентиляція)

 

Цивільна інженерія

 (Водопостачання та водовідведення)

 1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Географія або Хімія

 

 

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Фізика або Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

   1. Українська мова та література

2. Математика

 3. Фізика або Географія

0,5

 

 0,2

 

0,2

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 0,5

 

0,2

 

0,2

 Нафтогазова інженерія та технології 

 РУКА мал

 

 

 Теплогазо-постачання і вентиляція

РУКА мал

 

 

 

  бакалавр

 15840 (8670)

магістр 17270 (9370)

 

 бакалавр

15840 (7900)

магістр 17270 (8670)

Нафтогазової інженерії і технологій

 Водопостачання та водовідведення

РУКА мал

 

бакалавр
 15840 (7900)

магістр 17270 (12870)

Водопостачання, водовідведення  і очищення вод

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

РУКА мал

 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія

РУКА мал

бакалавр

 15840 (7900)

магістр 17270 (8670) 

 

* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100 балів.

Іноземна мова - англійська, французька, німецька, іспанська.

 

Додаткові показники для визначення конкурсного бала абітурієнтів:

середній бал атестату     0,1

 

  ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАПРЯМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ