Abiturientam ukr

     Abit

     Прийом до ХНУМГ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

   Організацію прийому вступників до ХНУМГ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор, якій є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію ХНУМГ, затвердженим ректором. 

     Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНУМГ вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

   З повним текстом "Правил прийому до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова" можна ознайомитися на сайті Абітурієнт.

   Основні положення документу - Правила прийому.