Abiturientam ukr

     Abit

       Харківській національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова (ХНУМГ) здійснює прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями).

specialnosti 2018

   specialnosti 2018 IMEM

   Прийом до ХНУМГ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

   Організацію прийому вступників до ХНУМГ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор, якій є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію ХНУМГ, затвердженим ректором. 

     Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНУМГ вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті http://www.kname.edu.ua/, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

   З повним текстом "Правил прийому до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова у 2015 році" можна ознайомитися на сайті Абітурієнт.

   Основні положення документу - Правила прийому.