Факультет

Інженерних мереж та екології міст

запрошує на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

 Визитка укр 

 

У даний час на факультеті ІМЕМ проводиться навчання за такими спеціальностями:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

= 101 Екологія;

= 161 Хімічні технології та інженерія;

= 183 Технології захисту навколишнього середовища;

= 185 Нафтогазова інженерія та технології;

= 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)" );

= 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;

= 263 Цивільна безпека (освітні програми "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці", "Цивільний захист")

 

другий (магістерський) рівень вищої освіти

= 101 Екологія;

= 161 Хімічні технології та інженерія;

= 183 Технології захисту навколишнього середовища;

= 185 Нафтогазова інженерія та технології;

= 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Водопостачання та водовідведення", "Теплогазопостачання і вентиляція")

= 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;

= 263 Цивільна безпека (освітня програма "Охорона праці")

 

Про спеціальності факультету ІМЕМ

 

Детальніше про спеціальності

 

Наші проекти

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України