На кафедрі інженерної екології міст 25-28 квітня 2016 року було проведено Всеукраїнську олімпіаду за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Олімпіада проходила в два тури, які складалися із тестових завдань трьох рівній складності. В тестові завдання Олімпіади входили питання з таких навчальних дисциплін, що входять до складу циклу професійної та практичної підготовки стандарту бакалавра: вступ до фаху, біологія, загальна екологія, ландшафтна екологія, екологія людини, моніторинг довкілля, моделювання та прогнозування стану довкілля, техноекологія, урбоекологія, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, екологічна безпека, екологічна експертиза, природоохоронне законодавство та екологічне право, організація та управління в природоохоронній діяльності, економіка природокористування, заповідна справа.

В Олімпіаді прийняло участь 95 студентів, які є представниками 50 вищих навчальних закладів України.