11 листопада 2014 року ректор Університету проф. Володимир Миколайович Бабаєв зустрівся зі студентами 1-5 курсів факультету Інженерної екології міст.

11.11.14 1

Також на зустрічі були присутні:

- директор Центру довузівської підготовки та працевлаштування доц. Вікторія Олександрівна Мельман;

- керівник Бізнес-інкубатору доц. Наталя Юріївна Мущинська;

- заступник керівника Центру міжнародної діяльності та освіти Олександра Рубенівна Сурменелян;

- керівник Науково-дослідного сектору проф. Марія Костянтинівна Сухонос;

- заступник голови профкому студентів Сергій Вікторович Романенко;

- керівництво факультету: декан доц. Вячеслав Олександрович Ткачов, заступники декана доц. Олександр Васильович Ромашко, доц. Роман Борисович Ткаченко.

11.11.14 2

Звертаючись до студентів факультету, Володимир Миколайович говорив про те, що сучасне суспільство висуває досить високі вимоги до підготовки майбутніх фахівців – уміння трансформувати набуті знання, працювати в команді, відстоювати особистісну позицію і нести відповідальність за запропоноване рішення проблеми, конкурентоспроможність, професійна та соціальна мобільність, здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації, володіння, принаймні, однією з європейських мов. Здобувши вищу освіту, фахівець зобов'язаний бути конкурентоспроможним професіоналом; крім володіння певними навичками та вміннями повинен вміти вигідно представити себе, орієнтуватися на ринку праці, витримувати суперництво з іншими здобувачами робочих місць. Відповідно, система вищої професійної освіти повинна орієнтуватися на підготовку саме таких конкурентоспроможних фахівців.

Для досягнення даної мети необхідна спільна робота студентів, викладачів, представників структурних підрозділів Університету.

11.11.14 3

Студенти повинні бути поінформовані про свої можливості та використовувати їх: отримувати необхідні професійні та додаткові знання, брати участь в олімпіадах і конкурсах, отримувати гранти на навчання та наукові дослідження, брати участь в програмах міжнародного обміну, в громадській діяльності, розвивати організаційні здібності.

11.11.14 4

Представники структурних підрозділів Університету, які брали участь у зустрічі, розповіли про можливості студентів для навчання, розвитку та самореалізації; також підкреслювалася важливість підтримки іміджу Університету.

11.11.14 5

Насамкінець декан факультету Вячеслав Олександрович Ткачов подякував учасникам зустрічі за надану інформацію і закликав студентів бути активними та використовувати наявні можливості.