Struktura

Випускаючі кафедри:

 

  • Водопостачання, водовідведення і очищення вод

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Сталінський Дмитро Віталійович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напрямів 6.060101 - Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

- спеціалістів спеціальностей 7.06010108 - Водопостачання та водовідведення та 7.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів

- магістрів спеціальностей 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення та 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів

= спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)" та "Гідротехніка (водні ресурси)")

 

  • Інженерної екології міст

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Стольберг Фелікс Володимирович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напряму 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

- спеціалістів спеціальності 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища

- магістрів спеціальностей 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища та 8.04010603 - Екологічна безпека

= спеціальності 101 - Екологія (освітня програма "Екологія")

= спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма "Охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування")

 

  • Експлуатації газових і теплових систем

Зав. кафедрою - професор, доктор технічних наук Капцов Іван Іванович

Перейти на сайт

Випускаюча для:

- бакалаврів напряму 6.060101 - Будівництво (професійне спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»)

- спеціалістів спеціальності 7.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція

- магістрів спеціальності 8.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція

спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма "Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)"

 

Загальноосвітні кафедри:

 

  • Вищої математики

Зав. кафедрою - професор, доктор фізико-математичних наук Колосов Анатолій Іванович

Перейти на сайт

 

  • Хімії

Зав. кафедрою - доцент, кандидат хімічних наук Панайотова Тетяна Дмитрівна

Перейти на сайт