Pro fakuitet

ekolog

Професорсько-викладацький колектив факультету включає біля 100 викладачів, з них майже половина – кандидати технічних наук, доценти, також 16 докторів наук, професорів.

У складі факультету п'ять кафедр, зокрема дві загальноосвітні та три випускаючі.

 

Ліцензійний обсяг денної форми навчання

 

Напрям

 

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

денної форми навчання

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування

 

7.04010601, 8.04010601 - Екологія і охорона навколишнього середовища

100

85

15

8.04010603 - Екологічна безпека

 -  -

10

6.060101 - Будівництво

7.06010107, 8.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція

100

85

15

7.06010108, 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення

50

35

15

6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)

7.06010302, 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів

50

40

10

Всього:

330

245

65