Факультет

Інженерних мереж та екології міст

запрошує на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Визитка укр

 

У даний час на факультеті ІМЕМ проводиться навчання за такими напрямами і спеціальностями:

- екологія та охорона навколишнього середовища (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- екологічна безпека (магістр);

- водопостачання та водовідведення (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- раціональне використання і охорона водних ресурсів (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- теплогазопостачання і вентиляція (бакалавр, спеціаліст, магістр).

У 2016 році буде здійснюватися прийом абітурієнтів на спеціальності:

= технології захисту навколишнього середовища (освітня програма "Охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування");

= екологія (освітня програма "Екологія");

= будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)" та "Гідротехніка (водні ресурси)")

Детальніше