Факультет

Інженерних мереж та екології міст

запрошує на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Визитка укр

 

У даний час на факультеті ІМЕМ проводиться навчання за такими спеціальностями:

освітньо-кваліфікаційний рівень "БАКАЛАВР"

= технології захисту навколишнього середовища;

= екологія;

= нафтогазова інженерія та технології

= будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)" )

= гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;

 

освітньо-кваліфікаційний рівень "МАГІСТР"

= технології захисту навколишнього середовища;

= екологія;

= будівництво та цивільна інженерія (освітні програми "Водопостачання та водовідведення", "Теплогазопостачання і вентиляція")

= гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 Детальніше

 

Наші проекти

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України